top of page

פינת נטילת ידיים

פינת נטילת ידיים, בבית מסוימים אפילו כמה פינות, נמצאת לרוב מחוץ לחדר השירותים, בנישה.
יחד עם הלקוח אנו מעצבים את הפינה. זו פינה מרכזית ומאוד שימושית בבית שהאסתטיקה שלה חשובה מאוד
מכיוון שהיא פתוחה לשאר חללי הבית.
עיצוב נכון של כל המרכיבים יחד עם כיור לנטילת ידיים מקרמיקה, הופך אותה לפונקציונאלית ומרשימה כאחד.

bottom of page